Pendhiahe nyampurake test dawa, amarga aku seneng lan nulis